Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Codman CERTAS Therapy Management System – Codman Neurosciences, SARL

Produkt: Codman CERTAS Therapy Management System

Tillverkare: Codman Neurosciences, SARL

Tillverkarens referensnummer: 1226348-1/23/15-001R

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-23776

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Produkter ska återkallas.
 
Tillverkarens dokumentation:
2015_23776 - Codman Neurosciences SARL - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies