Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – ENDOEYE HD II videoteleskop – Olympus Winter & Ibe GmbH

Produkt: ENDOEYE HD II videoteleskop

Tillverkare: Olympus Winter & Ibe GmbH

Tillverkarens referensnummer: QIL-148P-01

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-95714

Sammanfattning: Produkter ska återkallas. Modifiering av produkter.
 
Tillverkarens dokumentation:
2015_95714 - Olympus Winter and Ibe GmbH - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies