Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – EndoWrist One kärlförslutare – Intuitive Surgical Inc.

Produkt: EndoWrist One kärlförslutare

Tillverkare: Intuitive Surgical Inc.

Tillverkarens referensnummer: 2955842-01-26-2015-002-C

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-17032

Sammanfattning: Information om användningsrisk.

Tillverkarens dokumentation:

2015_17032 - Intuitive Surgical Inc - FSN.pdf

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies