Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Flexible video colonoscope – Hoya Corporation

Produkt: Flexible video colonoscope

Tillverkare: Hoya Corporation

Tillverkarens referensnummer: PE13-0051

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2014-38281

Sammanfattning: Modifiering av bruksanvisning.

Tillverkaren Hoya Corporation har lagt till varningsinformation i bruksanvisningen som bland annat omfattar: ”Använd alltid enbart PENTAX silikonolja OF-Z11 som smörjmedel… Med fel olja finns risk för okontrollerat kontinuerligt gasflöde eller för kraftig insufflering, som kan medföra patientskador som pneumatisk perforering eller gas-/ luftembolier”. Läkemedelsverket rekommenderar att tillverkaren eller dennes representant kontaktas vid eventuella frågor. Svenskt säkerhetsmeddelande saknas.
 
Tillverkarens dokumentation:
2014_38281 - Hoya Corporation - Bilaga

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies