Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – HeartStart XL+ defibrillator/monitor – Philips Healthcare

Produkt: HeartStart XL+ defibrillator/monitor

Tillverkare: Philips Healthcare

Tillverkarens referensnummer: FSCA86100172

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-61107

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av produkter. Modifiering av programvara.
 
Tillverkarens dokumentation:
2015_61107- Philips Healthcare - FSN.pdf

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies