Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – OLYMPUS TJF - Q180V Duodenoskop – Olympus Medical Systems Corp.

Produkt: OLYMPUS TJF - Q180V Duodenoskop

Tillverkare: Olympus Medical Systems Corp.

Tillverkarens referensnummer: QIL 148-001

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-30730

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av bruksanvisning. Modifiering av produkt.
 
Tillverkarens dokumentation:

2015_30730 - Olympus Medical Systems Corp - FSN.pdf


 

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies