Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – OxiMax – Covidien LLC

Produkt: OxiMax pulsoximeter

Tillverkare: Covidien LLC

Tillverkarens referensnummer: Oximeter 05/15

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-41252

Sammanfattning: Information om användningsrisk.
 
Tillverkarens dokumentation:

2015_41252 - Covidien LCC - FSN.pdf

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies