Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Philips IntelliVue-informationscentral (PIIC) iX – Philips Healthcare

Produkt: Philips IntelliVue-informationscentral (PIIC) iX

Tillverkare: Philips Healthcare

Tillverkarens referensnummer: FSCA86201621

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-366

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av programvara. Tillfälliga åtgärder. 

Tillverkarens dokumentation:

2015_366 - Philips Healthcare - FSN.pdf

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies