Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – PowerStar bipolär kabel – Johnson & Johnson MEDICAL GmbH

Produkt: PowerStar bipolär kabel

Tillverkare: Johnson & Johnson MEDICAL GmbH

Tillverkarens referensnummer: ETHICON POWERSTAR BIPOLAR CABLE BP930 & BP940

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-83992

Sammanfattning: Produkter ska återkallas.
 
Tillverkarens dokumentation:

2015_83992 - Johnson and Johnson MEDICAL GmbH - FSN.pdf

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies