Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Shiley tryckreglering och Manschettstyrenhet – VBM Medizintechnik GmbH

Produkt: Shiley tryckreglering och Manschettstyrenhet

Tillverkare: VBM Medizintechnik GmbH

Tillverkarens referensnummer: 2015VG004, 6025/15 

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-78977

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Produkter ska tas ur bruk.
 
Tillverkarens dokumentation:
2015_78977 - VBM Medizintechnik GmbH - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies