Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – SmartAblate RF Generatorsystem – Stockert GmbH

Produkt: SmartAblate RF Generatorsystem

Tillverkare: Stockert GmbH

Tillverkarens referensnummer: Field Safety Notice SmartAblate RF Generator in Stereotaxis RMT

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-24999

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av bruksanvisning.
 
Tillverkarens dokumentation:

2015_24999 - Stockert GmbH - FSN.pdf

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies