Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – TransWarmer Infant Transport Mattress – CooperSurgical, Inc.

Produkt: TransWarmer Infant Transport Mattress

Tillverkare: CooperSurgical, Inc.

Tillverkarens referensnummer: 1216677-1/26/2015-002-R

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-60101

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Produkter ska tas ur bruk.
 
Tillverkarens dokumentation:
2015_60101 - CooperSurgical Inc - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies