Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – da Vinci Standard, S, Si, och Si-e kirurgiska system, instrument och tillbehör – Intuitive Surgical Inc.

Produkt: da Vinci Standard, S, Si, och Si-e kirurgiska system, instrument och tillbehör

Tillverkare: Intuitive Surgical Inc.

Tillverkarens referensnummer: 2955842-05212014-002-C

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2014-99968

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av bruksanvisning.
 
Tillverkarens dokumentation:
2014_99968 - Intuitive Surgical Inc - FSN
2014_99968 - Intuitive Surgical Inc - Bilaga 1
2014_99968 - Intuitive Surgical Inc - Bilaga 2
2014_99968 - Intuitive Surgical Inc - Bilaga 3
2014_99968 - Intuitive Surgical Inc - Bilaga 4

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies