Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – mylife OmniPod – Insulet Corporation

Produkt: mylife OmniPod insulinhanteringssystem

Tillverkare: Insulet Corporation

Tillverkarens referensnummer: 9056196-070215-001-R

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-61985

Sammanfattning: Produkter ska återkallas.
 
Tillverkarens dokumentation:

2015_61985 - Insulet Corporation - FSN.pdf

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies