Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning...

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – O2-sensorkomponent i CARESCAPE gasmoduler, gasmodulalternativet N-Caio och respektive serviceutbytesenheter – GE Healthcare Finland Oy

Produkt: O2-sensorkomponent i CARESCAPE gasmoduler, gasmodulalternativet N-Caio och respektive serviceutbytesenheter 

Tillverkare: GE Healthcare Finland Oy

Tillverkarens referensnummer: FMI 36106

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2014-74922

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Produkter ska modifieras. 

Tillverkarens dokumentation:

2014_74922 - GE Healthcare Finland Oy - FSN.pdf

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies