Medicinsk programvara – astraia software for women's health – astraia software GmbH

Produkt: astraia software for women's health

Tillverkare: astraia software GmbH

Tillverkarens referensnummer: AST-4018

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-43664

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av programvara.
 
Tillverkarens dokumentation:
2015_43664 - astraia software GmbH - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies