Sjukhusutrustning – Jupiter, Artis och TruSystem 7500 – Trumpf Medizin Systeme GmbH + Co. KG

Produkt: Jupiter Artis TruSystem 7500

Tillverkare: Trumpf Medizin Systeme GmbH + Co. KG

Tillverkarens referensnummer: JFF4151029

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-1781

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av produkt. Modifiering av bruksanvisning.
 
Tillverkarens dokumentation:

2015_1781 - TRUMPF Medizin Systeme GmbH Co KG - FSN.pdf

2015_1781 - TRUMPF Medizin Systeme GmbH Co KG - Bilaga 1.pdf

2015_1781 - TRUMPF Medizin Systeme GmbH Co KG - Bilaga 2.pdf

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies