Sjukhusutrustning – Soluscope Serie 4 PA diskdesinfektor – Soluscope SAS

Produkt: Soluscope Serie 4 PA diskdesinfektor för endoskop (LDE)

Tillverkare: Soluscope SAS

Tillverkarens referensnummer: LT-AFS-15-09-006-0

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-88805

Sammanfattning: Modifiering av produkter.

 
Tillverkarens dokumentation:
2015_88805-Soluscope SAS- FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies