Dentalprodukter – TF Adaptive Gutta Percha – Sybron Endo

2016-05-27

Produkt: TF Adaptive Gutta Percha

Tillverkare: Sybron Endo

Tillverkarens referensnummer: ORA 1601

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2016-20480

Sammanfattning: Produkter ska återkallas.

Tillverkarens dokumentation:

2016_20480 - Sybron Endo - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies