Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Sonalleve MR-HIFU – Philips Oy

2016-06-03

Produkt: Sonalleve MR-HIFU myombehandlingssystem

Tillverkare: Philips Oy

Tillverkarens referensnummer: FCO78100452

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2016-39404

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av programvara. Tillfälliga åtgärder.

Tillverkarens dokumentation:

2016_39404 - Philips Oy - FSN

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies