Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – SOMATOM Definition Flash och SOMATOM Definition AS – Siemens Healthcare GmbH

2017-01-09

Produkt: SOMATOM Definition Flash och SOMATOM Definition AS

Tillverkare: Siemens Healthcare GmbH

Tillverkarens referensnummer: Safety Update - CT031/16/S

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2016-85571

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av produkter.

 

Tillverkarens dokumentation:
2016_85571 - Siemens Healthcare GmbH - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies