Engångsprodukter – BD Plastipak Spruta, Kateterspets/Centrerad med Luer Slip adaptor – Becton Dickinson and Company Limited

2017-02-23

Produkt: BD Plastipak Spruta, Kateterspets/Centrerad med Luer Slip adaptor

Tillverkare: Becton Dickinson and Company Limited

Tillverkarens referensnummer: MSS-16-730-FA

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2017-6346

Sammanfattning: Produkter ska återkallas.

Tillverkarens dokumentation:
2017_6346 - Becton Dickinson and Company Limited - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies