In vitro diagnostiska produkter – Kalibrator A för ADVIA Centaur-instrument – Siemens Healthcare Diagnostics Inc.

2017-02-03

Produkt: Kalibrator A för ADVIA Centaur-, ADVIA Centaur XP- och ADVIA Centaur XPT-instrument

Tillverkare: Siemens Healthcare Diagnostics Inc.

Tillverkarens referensnummer: CC 17-04

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2017-4229

Sammanfattning: Produkter ska tas ur bruk.

Tillverkarens dokumentation:
2017_4229 - Siemens Healthcare Diagnostics Inc - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies