Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – AngioJet Ultra 5000A Console – Boston Scientific Corporation

2017-02-24

Produkt: AngioJet Ultra 5000A Console

Tillverkare: Boston Scientific Corporation

Tillverkarens referensnummer: 92069759-FA

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2017-10820

Sammanfattning: Information om användningsrisk.

Tillverkarens dokumentation:
2017_10820 - Boston Scientific Corporation - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies