Anestesi- och andningsstödjande produkter – Equinox Advantage – O-Two Medical Technologies Inc.

2018-02-21

Produkt: Equinox Advantage

Tillverkare: O-Two Medical Technologies Inc.

Tillverkarens referensnummer: FSCA-2017-01

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2017-99368

Sammanfattning: Produkter ska återkallas.

Tillverkarens dokumentation:

2017_99368 - O-Two Medical Technologies Inc - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies