Anestesi- och andningsstödjande produkter – Equinox Relieve och Equinox Advantage – O-Two Medical Technologies Inc.

2018-08-17

Produkt: Equinox Relieve och Equinox Advantage

Tillverkare: O-Two Medical Technologies Inc.

Tillverkarens referensnummer: FSCA-2018-01

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2018-38661

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av produkter.

 

Tillverkarens dokumentation:

2018_38661 - O-Two Medical Technologies Inc - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies