Anestesi- och andningsstödjande produkter – Fabius GS Premium, Tiro, Tiro D-M, MRI, plus och plus XL – Dräger Medical GmbH

2018-03-12

Produkt: Fabius GS Premium, Tiro, Tiro D-M, MRI, plus och plus XL

Tillverkare: Dräger Medical GmbH

Tillverkarens referensnummer: 75213

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2018-16703

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av produkter.

Tillverkarens dokumentation:

2018_16703 - Dräger Medical GmbH - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies