Anestesi- och andningsstödjande produkter – Servo-air, Servo-i, Servo-n, Servo-s och Servo-u – Maquet Critical Care AB

2018-04-09

Produkt: Servo-air, Servo-i, Servo-n, Servo-s och Servo-u

Tillverkare: Maquet Critical Care AB

Tillverkarens referensnummer: MCC/18/001/IU

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2018-16681

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av produkter.

Tillverkarens dokumentation:

2018_16681 - Maquet Critical Care AB - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies