Anestesi- och andningsstödjande produkter – fabian HFO, fabian +nCPAP evolution och fabian Therapy evolution – ACUTRONIC Medical Systems AG

2018-12-21

Produkt: fabian HFO, fabian +nCPAP evolution och fabian Therapy evolution

Tillverkare: ACUTRONIC Medical Systems AG

Tillverkarens referensnummer: FSCA 18-004

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2018-101043

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av programvara. Modifiering av bruksanvisning. Tillfälliga åtgärder.

 

Tillverkarens dokumentation:

2018_101043 - ACUTRONIC Medical Systems AG - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies