Anestesi- och andningsstödjande produkter – fabian Therapy evolution – ACUTRONIC Medical Systems AG

2018-04-09

Produkt: fabian Therapy evolution

Tillverkare: ACUTRONIC Medical Systems AG

Tillverkarens referensnummer: NC-NEO-18-006

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2018-23641

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av produkter.

Tillverkarens dokumentation:

2018_23641 - ACUTRONIC Medical Systems AG - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies