Anestesi- och andningsstödjande produkter – fabian Therapy evolution och fabian +nCPAP evolution – ACUTRONIC Medical Systems AG

2018-12-21

Produkt: fabian Therapy evolution och fabian +nCPAP evolution

Tillverkare: ACUTRONIC Medical Systems AG

Tillverkarens referensnummer: FSCA 18-003

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2018-96895

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av produkter.

 

Tillverkarens dokumentation:

2018_96895 - ACUTRONIC Medical Systems AG - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies