Dentalprodukter – Buchanans Heat Pluggers som används med Elements Obturation Unit (EOU) – Sybron Endo

2018-08-17

Produkt: Buchanans Heat Pluggers som används med Elements Obturation Unit (EOU)

Tillverkare: Sybron Endo

Tillverkarens referensnummer: SEK1705

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2018-494

Sammanfattning: Produkter ska återkallas.

 

Tillverkarens dokumentation:

2018_494 - Sybron Endo - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies