Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – LOGIQ och Vivid – GE Medical Systems Ultrasound and Primary Care Diagnostics LLC / GE Vingmed Ultrasound AS

2018-05-08

Produkt: LOGIQ 9, LOGIQ E9, Vivid 7, Vivid E7, Vivid E9, Vivid E80, Vivid E90 och Vivid E95

Tillverkare: GE Medical Systems Ultrasound and Primary Care Diagnostics LLC / GE Vingmed Ultrasound AS

Tillverkarens referensnummer: FMI 70219

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2018-28021

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av produkter. Tillfälliga åtgärder.

 

Tillverkarens dokumentation:

2018_28021 - GE Medical Systems Ultrasound and Primary Care Diagnostics LLC och GE Vingmed Ultrasound AS - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies