Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – MobileDiagnost wDR – Philips Medical Systems DMC GmbH

2018-06-29

Produkt: MobileDiagnost wDR

Tillverkare: Philips Medical Systems DMC GmbH

Tillverkarens referensnummer: FSCA71200182, TW-6906747

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2018-48188

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av märkning.

 

Tillverkarens dokumentation:

2018_48188 - Philips Medical Systems DMC GmbH - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies