Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – RayStation/RayPlan-system – RaySearch Laboratories AB (publ)

2018-07-09

Produkt: RayStation 2.5, RayStation 3.5, RayStation 4.0, RayStation 4.3 (InverseArc 1.0), RayStation 4.5, RayStation 4.7, RayStation 4.9 (RayPlan 1), RayStation 5, RayStation 6 (RayPlan 2) och RayStation 7 (RayPlan 7)

Tillverkare: RaySearch Laboratories AB (publ)

Tillverkarens referensnummer: FSN 31383

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2018-45023

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av bruksanvisning.

 

Tillverkarens dokumentation:

2018_45023 - RaySearch Laboratories AB (publ) - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies