Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Signa, Brivo och Optima MR-system – GE Medical Systems, LLC

2018-12-21

Produkt: Signa OpenSpeed, Signa Infinity med Excite-teknik, Signa Excite 3T, Signa Infinity & Signa Infinity Twinspeed, Signa Profile, Signa Ovation .35T, Signa HFO, Signa Ovation med Excite & 0.7T Signa OpenSpeed, Signa Ovation HD, Signa HDe, 1.5T Signa HDxt, Brivo MR355 & Optima MR360 och Signa Creator & Signa Explorer.

Tillverkare: GE Medical Systems, LLC

Tillverkarens referensnummer: FMI 60947

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2018-99910

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av programvara.

 

Tillverkarens dokumentation:

2018_99910 - GE Medical Systems LLC - FSN 

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies