Engångsprodukter – 3M Bair Hugger Värmetäcke – 3M Health Care

2018-02-12

Produkt: 3M Bair Hugger Värmetäcke

Tillverkare: 3M Health Care

Tillverkarens referensnummer: 2018-01 FSCA Blanket 63500

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2018-9154

Sammanfattning: Produkter ska tas ur bruk.

Tillverkarens dokumentation:

2018_9154 - 3M Health Care - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies