Engångsprodukter – Askina Calgitrol Paste – B. Braun Melsungen AG

2018-05-08

Produkt: Askina Calgitrol Paste

Tillverkare: B. Braun Melsungen AG

Tillverkarens referensnummer: RECALL 2018-04-23 LS/STK

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2018-33030

Sammanfattning: Produkter ska återkallas.

 

Tillverkarens dokumentation:

2018_33030 - B Braun Melsungen AG - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies