Engångsprodukter – Premicath Neonatal PICC med ledare – VYGON GmbH & Co. KG

2018-04-09

Produkt: Premicath Neonatal PICC med ledare

Tillverkare: VYGON GmbH & Co. KG

Tillverkarens referensnummer: 11191

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2017-90217

Sammanfattning: Modifiering av bruksanvisning.

Tillverkarens dokumentation:

2017_90217 - VYGON GmbH and Co KG - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies