Engångsprodukter – Tissu-Trans Filtron, Tissu-Trans MEGA och Tissu-Trans Syringe Fill – Shippert Medical

2018-02-21

Produkt: Tissu-Trans Filtron, Tissu-Trans MEGA och Tissu-Trans Syringe Fill

Tillverkare: Shippert Medical

Tillverkarens referensnummer: Tissu-Trans Recall January 2018

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2018-11440

Sammanfattning: Produkter ska återkallas.

Tillverkarens dokumentation:

2018_11440 - Shippert Medical - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies