Fastighetsrelaterade produkter – HP xxx D/x/x med Hercotherm Ring – Herco Wassertechnik GmbH

2018-04-16

Produkt: HP xxx D/x/x med Hercotherm Ring

Tillverkare: Herco Wassertechnik GmbH

Tillverkarens referensnummer: RK18-000086

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2018-16844

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av produkter. Tillfälliga åtgärder.

 

Tillverkarens dokumentation:

2018_16844 - Herco Wassertechnik GmbH - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies