Flergångsprodukter – Phoenix tibiastift – Biomet Orthopaedics

2018-05-21

Produkt: Phoenix tibiastift

Tillverkare: Biomet Orthopaedics

Tillverkarens referensnummer: ZFA 2017-00011

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2018-34662

Sammanfattning: Produkter ska återkallas.

Tillverkarens dokumentation:

2018_34662 - Biomet Orthopaedics - FSN

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies