Hjälpmedel för funktionshindrade – Mover överflyttningsplattform – Koval d.o.o

2018-05-21

Produkt: Mover överflyttningsplattform

Tillverkare: Koval d.o.o

Tillverkarens referensnummer: 2018:1

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2018-22514

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av produkter.

Tillverkarens dokumentation:

2018_22514 - Koval doo - FSN

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies