In vitro diagnostiska produkter – ADVIA Centaur CKMB-kalibrator och ADVIA Centaur CKMB-MCM – Siemens Healthcare Diagnostics Inc.

2018-09-03

Produkt: ADVIA Centaur CKMB-kalibrator och ADVIA Centaur CKMB-MCM

Tillverkare: Siemens Healthcare Diagnostics Inc.

Tillverkarens referensnummer: CC 18-17

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2018-58818

Sammanfattning: Produkter ska tas ur bruk.

Tillverkarens dokumentation:

2018_58818 - Siemens Healthcare Diagnostics Inc - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies