In vitro diagnostiska produkter – Analysen Elecsys BRAHMS PCT på cobas e 801-modulen – Roche Diagnostics GmbH

2018-08-27

Produkt: Analysen Elecsys BRAHMS PCT på cobas e 801-modulen

Tillverkare: Roche Diagnostics GmbH

Tillverkarens referensnummer: CN-354228

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2017-96039

Sammanfattning: Produkter ska tas ur bruk.

 

Tillverkarens dokumentation:

2017_96039 - Roche Diagnostics GmbH - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies