In vitro diagnostiska produkter – Combur10Test UX på Urisys 1100-analysinstrument – Roche Diagnostics GmbH

2018-06-11

Produkt: Combur10Test UX på Urisys 1100-analysinstrument

Tillverkare: Roche Diagnostics GmbH

Tillverkarens referensnummer: IO-0000157

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2018-32082

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av märkning.

Tillverkarens dokumentation:

2018_32082 - Roche Diagnostics GmbH - FSN

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies