In vitro diagnostiska produkter – FTlyo2+.1, FTlyo2P.3, FTlyo48.1 och FTlyo56.1 – Fast Track Diagnostics Luxembourg S.à.r.l.

2018-12-21

Produkt: FTlyo 2+.1 Respiratory pathogens 21 plus, FTlyo 2P.3 Respiratory pathogens 33, FTlyo 48.1 FLU/HRSV och FTlyo 56.1 HCoV

Tillverkare: Fast Track Diagnostics Luxembourg S.à.r.l.

Tillverkarens referensnummer: FSN_20181109

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2018-90194

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av bruksanvisning.

 

Tillverkarens dokumentation:

2018_90194 - Fast Track Diagnostics Luxembourg Sarl - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies