Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – 5008 CorDiax HD-PAED – Fresenius Medical Care AG & Co, KGaA

2018-08-17

Produkt: 5008 CorDiax HD-PAED

Tillverkare: Fresenius Medical Care AG & Co, KGaA

Tillverkarens referensnummer: SO-2018-1160

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2018-51832

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av bruksanvisning.

 

Tillverkarens dokumentation:

2018_51832 - Fresenius Medical Care AG and Co KGaA - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies