Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Aurinio OP-armaturer – Trilux Medical GmbH & Co. KG

2018-03-12

Produkt: Aurinio OP-armaturer

Tillverkare: Trilux Medical GmbH & Co. KG

Tillverkarens referensnummer: 200205485

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2018-6307

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av produkter. Tillfälliga åtgärder.

Tillverkarens dokumentation:

2018_6307 - Trilux Medical GmbH Co KG - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies