Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – C650-129A - återanvändbar aktiv kabel – Gyrus ACMI, Inc

2018-06-04

Produkt: C650-129A - återanvändbar aktiv kabel till Bovie/ValleyLab-generatorer

Tillverkare: Gyrus ACMI, Inc

Tillverkarens referensnummer: 1519132-02/28/18-001-C

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2018-25698

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av bruksanvisning.

 

Tillverkarens dokumentation:

2018_25698 - Gyrus ACMI Inc - FSN

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies